Có 1 kết quả:

bǔ yí

1/1

bǔ yí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

addendum