Có 1 kết quả:

bǔ quē

1/1

bǔ quē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

old variant of 補缺|补缺[bu3 que1]

Một số bài thơ có sử dụng