Có 1 kết quả:

bǔ jí

1/1

bǔ jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

complement of a set