Có 1 kết quả:

bǔ tǐ

1/1

bǔ tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

complement (in blood serum)