Có 1 kết quả:

kù yāo dài

1/1

kù yāo dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

waistband