Có 1 kết quả:

guǒ shī bù

1/1

guǒ shī bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shroud
(2) cloth to wrap a corpse