Có 1 kết quả:

guà zi

1/1

guà zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

unlined upper garment