Có 1 kết quả:

fù hé gōng

1/1

fù hé gōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

composite bow (archery)