Có 1 kết quả:

hè guān shān què

1/1

hè guān shān què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey crested tit (Lophophanes dichrous)