Có 1 kết quả:

hè guān juān sǔn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Jerdon's baza (Aviceda jerdoni)