Có 1 kết quả:

hè hóu xuán mù què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Sikkim treecreeper (Certhia discolor)