Có 1 kết quả:

hè hóu shā yàn

1/1

hè hóu shā yàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-throated martin (Riparia chinensis)