Có 1 kết quả:

hè tóu wú

1/1

hè tóu wú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-headed bunting (Emberiza bruniceps)