Có 1 kết quả:

hè shān jiāo yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown prinia (Prinia polychroa)