Có 1 kết quả:

hè liǔ yīng

1/1

hè liǔ yīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) dusky warbler (Phylloscopus fuscatus)