Có 1 kết quả:

hè ěr yīng ㄏㄜˋ ㄦˇ ㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) shikra (Accipiter badius)