Có 1 kết quả:

hè bèi dì shān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ground tit (Pseudopodoces humilis)