Có 1 kết quả:

hè xiōng zào méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey laughingthrush (Garrulax maesi)