Có 1 kết quả:

hè xiōng shān zhè gū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) bar-backed partridge (Arborophila brunneopectus)