Có 1 kết quả:

hè xiōng wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown-breasted flycatcher (Muscicapa muttui)