Có 1 kết quả:

hè tóu shān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) willow tit (Poecile montanus)