Có 1 kết quả:

hè tóu què méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-hooded fulvetta (Fulvetta cinereiceps)