Có 1 kết quả:

hè tóu fèng méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Taiwan yuhina (Yuhina brunneiceps)