Có 1 kết quả:

hè mǎ jī

1/1

hè mǎ jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown eared pheasant (Crossoptilon mantchuricum)