Có 1 kết quả:

hè yā què

1/1

hè yā què

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown parrotbill (Cholornis unicolor)