Có 1 kết quả:

bāo yì

1/1

bāo yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) commendatory sense
(2) positive connotation