Có 1 kết quả:

Chǔ Suì liáng

1/1

Chǔ Suì liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chu Suiliang (596-659), one of Four Great Calligraphers of early Tang 唐初四大家[Tang2 chu1 Si4 Da4 jia1]