Có 1 kết quả:

tā tāo zi

1/1

tā tāo zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lace hemming