Có 1 kết quả:

rù chuāng

1/1

rù chuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bedsore