Có 1 kết quả:

lán lǚ

1/1

lán lǚ

giản thể

Từ điển phổ thông

quần áo rách rưới bẩn thỉu

Từ điển Trung-Anh

(1) ragged
(2) shabby