Có 1 kết quả:

zhě zhòu shān mài ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fold mountain range (geology)