Có 1 kết quả:

Xiāng fén xiàn ㄒㄧㄤ ㄈㄣˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xiangfen county in Linfen 臨汾|临汾[Lin2 fen2], Shanxi