Có 1 kết quả:

xí jī

1/1

xí jī

phồn thể

Từ điển phổ thông

tập kích

Từ điển Trung-Anh

(1) attack (esp. surprise attack)
(2) raid
(3) to attack