Có 1 kết quả:

Xī nǎi

1/1

Xī nǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sinai