Có 1 kết quả:

Xī nǎi Shān

1/1

Xī nǎi Shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mount Sinai