Có 1 kết quả:

xī lán huā

1/1

xī lán huā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

broccoli