Có 1 kết quả:

xī lán huā ㄒㄧ ㄌㄢˊ ㄏㄨㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

broccoli