Có 1 kết quả:

xī běi fāng ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄈㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) northwest
(2) northwestern