Có 1 kết quả:

xī běi yǔ

1/1

xī běi yǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thundershower (Tw)