Có 1 kết quả:

xī lì ㄒㄧ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Gregorian calendar
(2) Western calendar