Có 1 kết quả:

xī shuāng bǎn nà cū fěi

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cephalotaxus mannii (botany)