Có 1 kết quả:

Xī jí xiàn

1/1

Xī jí xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xiji county in Guyuan 固原[Gu4 yuan2], Ningxia