Có 1 kết quả:

Xī jí xiàn ㄒㄧ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xiji county in Guyuan 固原[Gu4 yuan2], Ningxia