Có 1 kết quả:

Xī hé xiàn

1/1

Xī hé xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xihe county in Longnan 隴南|陇南[Long3 nan2], Gansu