Có 1 kết quả:

Xī gù

1/1

Xī gù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xigu District of Lanzhou City 蘭州市|兰州市[Lan2 zhou1 Shi4], Gansu