Có 1 kết quả:

Xī gù Qū

1/1

Xī gù Qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xigu District of Lanzhou City 蘭州市|兰州市[Lan2 zhou1 Shi4], Gansu