Có 1 kết quả:

xī dì nà fēi

1/1

xī dì nà fēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sildenafil (virility drug) (loanword)