Có 1 kết quả:

xī dì nà fēi ㄒㄧ ㄉㄧˋ ㄋㄚˋ ㄈㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sildenafil (virility drug) (loanword)