Có 1 kết quả:

Xī nài Shān

1/1

Xī nài Shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mount Sinai