Có 1 kết quả:

Xī shān qū

1/1

Xī shān qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xishan district of Kunming city 昆明市[Kun1 ming2 shi4], Yunnan