Có 1 kết quả:

Xī xiá xiàn

1/1

Xī xiá xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xixia county in Nanyang 南陽|南阳[Nan2 yang2], Henan