Có 1 kết quả:

Xī gǎng qū

1/1

Xī gǎng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xigang district of Dalian 大連市|大连市[Da4 lian2 shi4], Liaoning