Có 1 kết quả:

Xī lā yǎ zú ㄒㄧ ㄌㄚ ㄧㄚˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Siraya, one of the indigenous peoples of Taiwan