Có 1 kết quả:

Xī lā yǎ zú

1/1

Xī lā yǎ zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Siraya, one of the indigenous peoples of Taiwan